Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Geen geld voor uitvaart

Soms is er na het overlijden helemaal geen geld om de uitvaart te kunnen betalen. Er zal altijd eerst gekeken worden of de overledene mogelijk een uitvaartverzekering had of dat hij of zij nog iets van waarde na laat waarmee men de uitvaart kan betalen.

Als de overledene geen waarde na laat en ook niet is verzekerd voor een uitvaart dan zijn de kosten van de uitvaart in principe voor rekening van de directe nabestaanden. Als deze nabestaanden zelf ook geen geld hebben om de uitvaart mee te betalen dan moet de uitvaart worden geregeld door de gemeente Alkmaar. De Wet op de lijkbezorging schrijft namelijk voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvaart als er niemand is die de uitvaart kan of wil regelen.

Als de gemeente de uitvaart moet regelen zal er doorgaans worden gekozen voor een sobere uitvaart. Dit doet de gemeente om de kosten zo laag mogelijk te houden. De gemeente zal proberen om te achterhalen of de overledene heeft vastgelegd dat hij of zij een voorkeur had voor begraven of cremeren. Als de overledene nergens heeft achtergelaten wat de uitvaartwensen zijn zal de gemeente de overledene begraven. Doorgaans zal de gemeente kiezen voor een bijzetting in een algemeen graf omdat dit de minst kostbare vorm van begraven is.

Het is mogelijk dat de gemeente de gemaakte kosten in een later stadium alsnog verhaalt op de directe nabestaanden. In sommige gevallen krijgen nabestaanden achteraf een hogere rekening dan wanneer ze zelf de uitvaart hadden geregeld. Mensen met weinig geld kunnen er voor kiezen om heel veel zelf te doen om zo de kosten laat te houden. Meer informatie en tips voor mensen die weinig geld hebben om de uitvaart mee te betalen is te vinden op Uitvaart.nl.

Bijzondere bijstand

Mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen kunnen in bijzondere gevallen aanspraak maken op de bijzondere bijstand van de gemeente Alkmaar. Dat kan soms ook opgaan wanneer iemand plotseling een uitvaart moet regelen maar er geen geld is.

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Zo moet iemand bijvoorbeeld woonachtig zijn in Alkmaar om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering van de gemeente Alkmaar. Mensen die een aanvraag willen doen kunnen het beste eerst even contact opnemen met de gemeente Alkmaar om te vragen naar de mogelijkheden en voorwaarden. Dat kan via telefoonnummer 14 072. Op de website van de gemeente Alkmaar is meer informatie te vinden over de bijzondere bijstand.

Geld inzamelen bij je omgeving (crowdfunding)

Heb je geen geld of onvoldoende geld om de uitvaart van je wensen te bekostigen? Dan kun je overwegen om de hulp in te schakelen van je omgeving. Er zijn tegenwoordig steeds meer sites waar mensen een inzamelingsactie kunnen starten, zogenaamde crowdfunding sites. De site UitvaartDonatie.nl richt zich helemaal op inzamelingsacties voor uitvaarten.

Het mooie van UitvaartDonatie.nl is dat je niet alleen geholpen wordt met het inzamelen van geld, maar dat de uitvaart ook wordt uitgevoerd door een deskundige en ervaren uitvaartonderneming. Bovendien betalen donateurs geen commissie en transactiekosten zoals bij andere crowdfunding sites. Zo hebben de mensen die geld geven, de donateurs, de zekerheid dat al hun geld alleen aan een uitvaart wordt besteed.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206