Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Eenzame uitvaart in Alkmaar

Soms komt er iemand te overlijden die helemaal geen familie of vrienden nalaat. Er is dan helemaal niemand die de uitvaart wil regelen of aanwezig zal zijn tijdens de uitvaart. In deze gevallen wordt ook wel gesproken van een eenzame uitvaart. De gemeente Alkmaar is verplicht om de uitvaart te regelen van burgers als niemand anders de organisatie oppakt.
Dat is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging .

Medewerkers van de gemeente zullen eerst proberen om te achterhalen of de overledene uitvaartwensen heeft nagelaten. Als die er zijn dan zal de gemeente die volgen voor wat betreft de keuze voor begraven of cremeren. Als niet duidelijk is wat de wensen van de overledene waren wordt de overledene begraven op een algemene begraafplaats in een algemeen graf.

Sinds 2011 wordt er tijdens de uitvaart een gedicht voorgelezen, tot 2018 deed de staddichter dat. Sinds 2018 worden deze gedichten gemaakt en voorgelezen door een van de dichters uit een poule van dichters uit Alkmaar die zich belangeloos inzetten voor het afscheid van een eenzaam overleden Alkmaarder. De gedichten worden gemaakt aan de hand van beschikbare informatie over de overledene.

Geen geld om uitvaart te kunnen betalen

Soms komt er iemand te overlijden die wel familie of vrienden heeft, maar waarvoor niemand de uitvaart kan of wil regelen. Dit is meestal het geval als er geen geld is om de uitvaart van te betalen. Als de overledene alleen maar schulden heeft achter gelaten en de familie zelf ook geen geld heeft wil het voorkomen dat niemand de uitvaartondernemer wil bellen. In dat geval is de gemeente Alkmaar verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. De gemeente zal de kosten in eerste instantie op zich nemen, maar het is mogelijk dat de kosten later alsnog worden verhaald op de directe nabestaanden. Lees meer over dit onderwerp in het hoofdstuk Geen geld om uitvaart te betalen.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206