Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Palliatieve zorg

Vanaf het moment dat iemand te horen krijgt dat hij of zij niet meer beter kan worden zal de zorg gaan veranderen. Eerder was de zorg er op gericht om iemand beter te maken, maar als dat niet meer kan zal de zorg zich er veel meer op gaan richten om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden. Deze zorg in de laatste levensfase van mensen wordt palliatieve zorg genoemd.

Palliatieve zorg is er niet alleen voor de patiënt maar ook voor de directe naasten. Want een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte heeft ook heel veel impact op de mensen uit de omgeving van de zieke. De zorg is niet alleen van medische aard. Onder palliatieve zorg kan ook geestelijke zorg vallen of hulp in het huishouden als iemand door de ziekte niet meer in staat is om zelf te voorzien in het huishouden. Omdat palliatieve zorg eigenlijk alles omvat wordt het ook wel eens totale zorg genoemd.

De World Health Organization (WHO) heeft in 2002 een nieuwe definitie geformuleerd voor palliatieve zorg. Deze definitie omschrijft heel duidelijk wat palliatieve zorg is.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Wie leveren palliatieve zorg in Alkmaar

Er zijn verschillende organisaties in Alkmaar die palliatieve zorg aanbieden. De meeste organisaties die palliatieve zorg aanbieden zijn commerciële organisaties, maar er zijn vrijwilligers die hulp kunnen geven aan mensen die een levensbedreigende ziekte hebben. Hieronder staat informatie over een aantal organisaties waar mensen terecht kunnen voor palliatieve zorg in Alkmaar.

Hospice Alkmaar

Terminaal zieke mensen kunnen hun laatste levensfase verblijven in een hospice. In een hospice zijn alle voorzieningen aanwezig om ernstig zieke mensen goed te kunnen verzorgen. Elke gast krijgt een eigen kamer en familie en vrienden mogen op visite komen wanneer ze maar willen. In hospice Alkmaar werkt een team van vrijwilligers en professionals samen om mensen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen geven in de laatste levensfase. Het hospice bestaat sinds 2001 en verhuisde in 2006 naar de voormalige Pius X kerk.

Voor meer informatie of opname kan contact worden opgenomen met Hospice Alkmaar.

Blanckerhofweg 13
1816 HG Alkmaar
Postbus 9374
1800 GJ Alkmaar
Telefoon: 072 5142300
Mail: info@hospice-alkmaar.nl
Website: www.hospice-alkmaar.nl/

Film Hospice Alkmaar


Palliatieve thuiszorg Alkmaar

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorg organisatie die ook in Alkmaar palliatieve thuiszorg biedt. Dankzij de hulp van thuiszorg kunnen mensen hun laatste levensfase thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Het is ook mogelijk om 24-uurs zorg te krijgen via Zuster Jansen. In dat geval wordt er dag- en nacht verpleging geleverd. Hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft hangt doorgaans af van de ziekte en de fase waarin de ziekte is gevorderd.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden in Alkmaar op de website van Zuster Jansen.

Respijthuis Alkmaar

Mensen die ernstig ziek zijn krijgen vaak veel zorg van hun dierbare(n). Mensen die hulp leveren aan bijvoorbeeld hun zieke partner worden mantelzorgers genoemd. Een mantelzorger biedt vaak heel veel hulp en wordt zwaarbelast. Die zware belasting wordt niet alleen veroorzaakt door alle inspanningen voor de zieke, maar vaak ook door alle emoties die er bij komen kijken. Want het ziek zijn is ook voor de directe naasten heel zwaar en emotioneel. Soms is het belangrijk dat de mantelzorger heel even een moment krijgt om op adem te komen. Door een korte pauze te nemen in alle zorgwerkzaamheden kan de mantelzorger zich weer helemaal opladen om daarna weer volop zorg te kunnen geven aan zijn of haar dierbare.

Het respijthuis in Alkmaar is een plek waar ernstig zieke mensen kunnen logeren om te voorkomen dat de mantelzorger(s) niet overbelast wordt. In het Respijthuis in Alkmaar zijn 24-uur per dag mensen aanwezig die zorg kunnen verlenen. Het Respijthuis wil haar gasten zoveel mogelijk een thuissituatie bieden waar mensen zich op hun gemak voelen. De gasten hebben een eigen kamer met een badkamer. Er is ook een gezamenlijke woonkamer waar mensen samen kunnen zijn. Het team van het Respijthuis bestaat uit twee professionals die samen met een team van vrijwilligers voor de gasten zorgen.

Kijk voor meer informatie op de website van Respijthuis Alkmaar.

Respijthuis Alkmaar
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
Telefoon: 072-5126665

Humanitas Alkmaar

Via Humanitas worden in de regio Alkmaar ongeveer 550 vrijwilligers ingezet bij meer dan 1000 mensen die hulp nodig hebben. Een van de soorten hulp die wordt aangeboden is palliatieve zorg.

De vrijwilligers hebben allemaal cursus gehad die aansluit op de hulp die de vrijwilliger biedt. Het kan soms een paar weken duren voordat een hulpvrager in contact gebracht wordt met een vrijwilliger. Dat komt omdat men eerst goed wil bekijken welke vrijwilliger het beste aansluit bij de aanvrager. Voor meer informatie en aanvragen kunt u bellen met telefoonnummer 072 - 540 18 00.

Humanitas Alkmaar
Reinaertlaan 3-5
1813 JN Alkmaar
Mail: kantoor.nkl@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/afdeling/alkmaar

Medisch Centrum Alkmaar

Als een patiënt in het Medisch Centrum Alkmaar te horen krijgt dat hij of zij niet meer behandeld kan worden dan draagt het ziekenhuis de zorg doorgaans over aan de huisarts en de palliatieve thuiszorg. Het is voor de patiënt niet meer noodzakelijk om te verblijven in het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft op haar website informatie staan over palliatieve zorg en de organisaties waar patiënten terecht kunnen voor hulp.

Kijk voor meer informatie op de website van het Medisch Centrum Alkmaar.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206