Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Begraafplaatsen in Alkmaar

Er zijn verschillende begraafplaatsen in Alkmaar waarvan er drie algemene begraafplaatsen zijn. Dit zijn de Algemene Begraafplaats Alkmaar, Algemene Begraafplaats Oudorp en Algemene Begraafplaats Koedijk. Er zijn ook twee RK begraafplaatsen in Alkmaar, RK begraafplaats St. Barbarastichting en RK Begraafplaats Oudorp.

Soorten graven


Op de begraafplaatsen kan gekozen worden uit verschillende soorten graven. Ook kan het zijn dat de regels met betrekking tot de grafmonumenten verschillen per begraafplaats en grafvak. Op sommige delen van de begraafplaats wil men eenheid houden en daarom moeten de te plaatsen grafmonumenten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals het te gebruiken materiaal, hoogte en de kleur.

Op een begraafplaats kan men kiezen uit een algemeen graf of een particulier graf (ook wel familiegraf of eigen graf genoemd).

Een Algemeen graf is een graf waarin drie overledene op volgorde van overlijden worden begraven. De kans is heel groot dat de overledene elkaar bij leven nooit hebben gekend. De nabestaanden hebben geen enkele invloed op wie er in het betreffende graf worden begraven. Meestal wordt een algemeen graf tien jaar na de laatste bijzetting geruimd en worden de resten van de overledene geplaatst in een knekelput (graf waarin de resten van tientallen/honderden overledenen bij elkaar worden begraven). Op het algemene graf hebben de nabestaanden elk recht op een derde deel van het graf. Daar kan bijvoorbeeld een kleine steen met de naam van de overledene op worden geplaatst.

Een particulier graf is een graf dat wordt uitgegeven voor een bepaald aantal jaren. Dit kan een periode van 20, 30, 50 of meer jaren zijn. De eigenaar (rechthebbende) van het graf mag zelf bepalen wie er in het graf worden begraven. Doorgaans zijn dit familieleden en dat is de reden dat men dan ook vaak spreekt van een familiegraf. Na afloop van de overeengekomen grafrusttermijn kunnen de grafrechten opnieuw en tegen betaling worden verlengd.

Algemene Begraafplaats Westerweg

De Algemene Begraafplaats Westerweg is aangelegd in 1830. De aula op de begraafplaats is in 1950 in gebruik genomen. De begraafplaats is ontworpen door de vermaarde landschapsarchitect Jan David Zocher. Zocher is ook de architect van de bekende begraafplaats Kleverlaan in Haarlem. Op Uitvaart-haarlem.nl is een film te zien van deze monumentale begraafplaats. Wie de film bekijkt zal zien dat het ontwerp de begraafplaats in Haarlem opvallend veel gelijkenissen heeft met Begraafplaats Westerweg.

De laatste uitbreiding dateert uit 2009 toen ruimte is gecreëerd voor 1050 graven. In het oude deel van de begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen plaats. Als de grafrechten op het oude deel zijn verlopen wordt het betreffende graf geruimd en opnieuw uitgegeven. Op deze begraafplaats is ook een speciaal grafdeel voor islamitische graven en er is een speciaal deel voor kindergraven.

Algemene Begraafplaats Westerweg
Westerweg 250,
1815 JK Alkmaar
telefoon: (072) 548 92 60
mail: begraafplaats@alkmaar.nl

Algemene Begraafplaats Koedijk

De Algemene Begraafplaats Koedijk is sinds 1950 eigendom van de gemeente Alkmaar. De begraafplaats behoorde oorspronkelijk toe aan de Nederlands Hervormde Kerk. Maar de kerk waar de begraafplaats naast was gebouwd is twee jaar na de oorlog gesloopt.

Algemene Begraafplaats Koedijk
Kerkelaan
Alkmaar
Telefoon: tel. 072-548 92 60

Algemene Begraafplaats Oudorp

De Algemene Begraafplaats Oudorp heeft op dit moment geen ruimte om nieuwe graven te kunnen uitgeven. De begraafplaats is om die reden tot 2016 gesloten. Naar verwachting kan er vanaf 2016 wel weer worden begraven op deze begraafplaats.

Algemene Begraafplaats Oudorp
Herenweg hoek Kerklaan
Alkmaar – Oudorp
Telefoon: tel. 072-548 92 60

RK begraafplaats St. Barbarastichting

Begraafplaats St. Barbarastichting is een mooie en sfeervolle begraafplaats. Op deze begraafplaats kunnen leden van de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap van Alkmaar worden begraven. Op de begraafplaats kunnen sinds 1981 ook urnen worden bijgezet.

RK begraafplaats St. Barbarastichting
Prins Bernhardlaan 4
mail : info@stbarbara-alkmaar.nl
telefoon: 072-5125055
Website: www.stbarbara-alkmaar.nl

Bezoekers die met de auto komen kunnen beter gebruik maken van de ingang aan de Prins Bernhardlaan 4. Daar is gelegenheid om de auto te parkeren.

RK Begraafplaats Oudorp

De Rooms Katholieke Begraafplaats Oudorp ligt achter de Oudorper Parochiekerk St. Laurentius. Het is een monumentale begraafplaats met hele mooie oude graven.

RK Begraafplaats Oudorp
Herenweg 77
1829 AC Alkmaar - Oudorp

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206