Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Taken uitvaartondernemer

Soms vragen mensen zich af wat een uitvaartondernemer doet. Een goede uitvaartondernemer is iemand die goed kan organiseren, zich kan inleven in anderen en mensen kan inspireren. De organisatie van een uitvaart is niet eenvoudig. In een korte tijd moeten er heel veel zaken worden geregeld en belangrijk daarbij is dat alles goed moet zijn. Want het is niet mogelijk om een uitvaart over te doen.

Een uitvaartondernemer helpt nabestaanden om een uitvaart te regelen. Dat begint vanaf het eerste regelgesprek waarin de eerste zaken besproken worden. Het gaat dan vaak om de keuze voor begraven of cremeren, de kist, verzorging en opbaring. Een goede uitvaartondernemer is iemand die de familie ondersteund en niet zijn of haar eigen mening/smaak er door drukt. Iedere familie is anders en het daarom juist heel belangrijk dat de nabestaanden de uitvaart vormgeven naar eigen wens en smaak. Het is niet de bedoeling dat de uitvaartondernemer bij elke familie hetzelfde standaard protocol er probeert door te drukken. Er moet veel ruimte zijn voor een eigen invulling van het afscheid.

Tijdens het eerste gesprek met de uitvaartondernemer zal ook gesproken worden over de laatste verzorging. De familie kan er voor kiezen om dit helemaal zelf te doen of om dit samen te doen met de uitvaartverzorger. Het is ook mogelijk om de verzorging in zijn geheel te laten doen door de uitvaartverzorger. Het is heel persoonlijk of iemand wel of niet aanwezig wil zijn bij de laatste verzorging. De uitvaartondernemer kan mensen adviseren door te vertellen hoe de verzorging in zijn werk gaat.

Begrafenis in Alkmaar

Als de overledene begraven wordt kan de familie kiezen uit verschillende begraafplaatsen in Alkmaar en omgeving. Men zal ook moeten kiezen uit verschillende soorten graven. De uitvaartondernemer zal uitleggen wat de verschillen zijn tussen de graven. Bijvoorbeeld het verschil tussen een algemeen graf of een particulier graf. Maar ook de regels voor grafmonumenten spelen een rol. De uitvaartondernemer zal de familie uitleggen welke regels er zijn als het gaat om het te plaatsen grafmonument. In sommige grafvakken zijn hele strenge regels terwijl op andere plekken juist weer heel veel mogelijk is. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk grafmonumenten in Alkmaar.

Naast het regelen van de invulling van de plechtigheid moeten er heel veel zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en versturen van de rouwbrieven en de rouwadvertentie. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de opbaring (thuis of in een uitvaartcentrum). Er moeten afspraken gemaakt worden met de begraafplaats of het crematorium. Wil de familie de plechtigheid houden in het uitvaartcentrum, op de begraafplaats of in het crematorium of kiest men juist voor een hele andere locatie. In Alkmaar zijn tientallen hele mooie gelegenheden waar een uitvaart gehouden kan worden. Kijk voor inspiratie in het hoofdstuk locaties voor de uitvaartplechtigheid in Alkmaar. De uitvaartondernemer zal ook helpen bij het organiseren van de condoleance. Daarnaast is de uitvaartondernemer meestal ook de persoon die zorgt voor de aangifte van overlijden bij de gemeente Alkmaar.

In de film hieronder legt een uitvaartonderneemster uit wat een uitvaartondernemer allemaal doet. Deze uitvaartverzorger is niet actief in Alkmaar, maar wat ze uitlegt is ook van toepassing op uitvaartverzorgers die werken in Alkmaar.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206