Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Je eigen uitvaart regelen

Mensen die helemaal gezond zijn en midden in het leven staan houden zich liever niet bezig met hun eigen toekomstige uitvaart. Dat is heel logisch, maar toch is het niet onverstandig om een aantal zaken toch vast te leggen of te bespreken met naasten. De dood komt soms geheel onverwacht en op dat moment worden nabestaanden overvallen door emoties. In die moeilijke tijd moeten een heel aantal belangrijke keuzes gemaakt worden.

Het komt nog te vaak voor dat uitvaartondernemers bij nabestaanden komen die helemaal niet weten wat de uitvaartwensen van de overledene zijn. In sommige gevallen is het zelfs zo dat men niet eens weet of hun overleden dierbare begraven of gecremeerd wilde worden. Als de nabestaanden het dan onderling ook nog niet eens kunnen worden kan dat zorgen voor heel veel extra spanning.

Het is daarom voor iedereen verstandig om in ieder geval duidelijk te maken wat je (basis)wensen zijn. Dat kan juist een heel geruststellende gedachte zijn omdat iemand dan zeker weet dat hij zijn of haar nabestaanden niet met allemaal vragen achterlaat.

Begraven of cremeren

Als iemand is overleden zal de familie samen met de uitvaartondernemer werken aan de organisatie van de uitvaart. Een van de eerste keuzes die nabestaanden moeten maken is de keuze of hun overleden dierbare wordt begraven of gecremeerd.

Sommige mensen hebben een duidelijke voorkeur voor begraven of cremeren. Maar er zijn ook veel mensen die twijfelen wat er met hun lichaam moet gebeuren na overlijden. Op uitvaart-alkmaar.nl is informatie te vinden over zowel begraven als cremeren in Alkmaar. Die informatie kan helpen om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Kijk voor uitgebreide informatie over mogelijkheden op het gebied van begraven in het hoofdstuk Begraven in Alkmaar en voor cremeren in het hoofdstuk Cremeren in Alkmaar. Als iemand kiest voor begraven dan zal er doorgaans ook een grafmonument gekozen moeten worden. Meer over grafmonumenten en de regels voor monumenten in Alkmaar vindt u in het hoofdstuk Grafmonumenten in Alkmaar. Ook op het gebied van asbestemming is heel veel mogelijk in Alkmaar. Informatie over wat men kan doen met de as is te vinden in het hoofdstuk Asbestemming in Alkmaar.

De keuze voor begraven of cremeren is voor iedereen persoonlijk. Het is daarom verstandig om je te informeren over de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden. Voor iemand die begraven wil worden is het bijvoorbeeld belangrijk om na te denken of men begraven wil worden in een algemeen graf of een particulier graf. Ook is het belangrijk om na te denken over de grafrusttermijn. Bij een algemeen graf is dat doorgaans tien jaar en bij een particuliergraf kunnen afspraken worden gemaakt voor een langere periode. Vanaf binnenkort is het zelfs mogelijk om begraven te worden op een natuurbegraafplaats in Alkmaar. Daar tellen weer hele andere regels voor graven.

Iemand die kiest voor een crematie kan nadenken over wat er met de as moet gebeuren na de crematie. Een maand na de crematie mag de familie de as ophalen bij het crematorium en vanaf dat moment kan men zelf bepalen wat er met de as moet gebeuren. De meeste mensen kiezen er voor om de as te bewaren in een urn. Maar het is ook mogelijk om de as ergens te verstrooien in Alkmaar, bijvoorbeeld op een begraafplaats of in de eigen achtertuin. Mensen kunnen de as ook bewaren in aan assieraad zodat de overledene op die manier toch heel dichtbij blijft. Voor alle keuzes of het nou om begraven of cremeren gaat telt dat het belangrijk is om rekening te houden met het beschikbare budget.

Hoe leg je je uitvaartwensen vast?

Er zijn verschillende manier om je eigen uitvaartwensen vast te leggen. Het meest gemakkelijke is om ze te bespreken met een of meerdere dierbare(n). Het kan al volstaan door aan te geven of je begraven of gecremeerd wilt worden. Door te praten over je eigen uitvaart weet je zeker dat je nabestaanden na je overlijden niet voor onnodige extra moeilijke situaties komen te staan.

Het is ook mogelijk om je uitvaartwensen vast te leggen op papier. Dat kan eenvoudig weg door je wensen uit te schrijven op een papier en dit papier te bewaren bij de andere belangrijke papieren. Het is wel verstandig om de mensen in je omgeving op te hoogte te stellen van de aanwezigheid van dit document. Zo weet men na overlijden precies waar ze de wensenlijst kunnen vinden. In de infotheek is uitgebreide informatie te vinden over diverse onderwerpen die betrekking hebben op het onderwerp uitvaart in Alkmaar. Deze informatie kan mensen inspireren bij het samenstellen van hun eigen uitvaart.

De meeste zaken hoeven dus niet helemaal officieel vastgelegd te worden. Er zijn echter ook onderwerpen die wel officieel vastgelegd kunnen worden, denk daarbij bijvoorbeeld aan een testament, codicil of zorgverklaring. Op Uitvaart.nl staan al deze onderwerpen uitgebreid beschreven en is informatie te vinden over hoe deze wensen vastgelegd kunnen worden. Er kan op de site ook gratis om advies worden gevraagd aan een van de experts van Uitvaart.nl.
Kijk daar in het hoofdstuk Wensen vastleggen voor meer informatie.

Kosten Uitvaart

Een uitvaart is over het algemeen een kostbare aangelegenheid. Doorgaans gaat het om enkele duizenden euro’s en daarom is het bij het maken van keuzes ook belangrijk om rekening te houden met het budget. Een uitvaart kan zo duur of goedkoop worden gemaakt als men maar wil.

Om in beeld te krijgen van wat een uitvaart in Alkmaar kost kan gebruik gemaakt worden van de handige uitvaart kostencalculator van Uitvaart.nl. Hier kan de bezoeker zijn of haar uitvaartwensen aanklikken en ziet dan direct wat de kosten zijn. Zo ziet men direct wat hoge kostenposten zijn en wat goedkopere alternatieven zijn. Het gebruik van de kostencalculator is geheel gratis en is anoniem.

Uitvaartverzekering

Als je weet wat je wensen zijn dan wordt ook duidelijk wat de kosten van de uitvaart ongeveer zullen zijn. Het is mogelijk om bij leven een bedrag te sparen waarvan de uitvaart betaalt kan worden. Maar het is ook mogelijk om je te verzekeren voor een uitvaart. Er zijn diverse uitvaartverzekeraars in Nederland en ze bieden verschillende pakketten aan. In grote lijnen gaat het om twee soorten uitvaartverzekeringen, een verzekering in natura of een kapitaalverzekering.

Bij een verzekering in natura wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans zelf uitvoeren. Deze verzekeraars beschikken daarvoor over een eigen uitvaartbedrijf. Het staat families vrij om alsnog te kiezen om de uitvaar te laten regelen door een andere uitvaartondernemer, maar men moet er dan wel rekening mee houden dat de verzekeraar waarschijnlijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis.

Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar (maximaal) het in de polis overeengekomen bedrag uit om de uitvaart mee te betalen. Het staat families dan helemaal vrij om zelf te bepalen wie de uitvaart zal verzorgen.

Kijk voor uitgebreide informatie over uitvaartverzekeringen en de verschillende mogelijkheden/voorwaarden op www.uitvaartverzekering.net.

Voorbespreking met uitvaartondernemer

Mensen die hun eigen uitvaart willen regelen kunnen er ook voor kiezen om een zogenaamde voorbespreking te houden met een uitvaartondernemer. Dat wil zeggen dat iemand bij leven met de uitvaartondernemer om tafel gaat om de uitvaart te bespreken. De uitvaartondernemer zal dan alle wensen vastleggen. Op die manier weet iemand helemaal zeker dat de uitvaart zo zal verlopen als hij of zij zelf wil.

Elke uitvaartondernemer heeft zijn eigen tarieven en werkwijze. Het is daarom heel verstandig om niet te kiezen voor de eerste de beste uitvaartondernemer, maar om een weloverwogen keuze te maken. Kijk in het hoofdstuk Uitvaartondernemer kiezen in Alkmaar voor tips die kunnen helpen om een uitvaartondernemer te vinden die bij jou past.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206