Welkom op Uitvaart-Alkmaar.nl

Uitvaartverzekering

Veel Alkmaarders zijn verzekerd voor de kosten van hun uitvaart. Daardoor weten ze zeker dat de kosten van hun toekomstige uitvaart zijn gedekt. Er zijn verschillende uitvaartverzekeraars actief in Nederland en ze bieden verschillende pakketten aan. In grote lijnen gaat het daarbij om twee soorten uitvaartverzekeringen, een verzekering in natura en een kapitaalverzekering.

Naturaverzekering


Een uitvaartverzekering in natura is een verzekering waarbij de verzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf wil verzorgen. Deze verzekeraars beschikken over een eigen uitvaartbedrijf en vrijwel alle grote uitvaartverzekeraars hebben een vestiging in Alkmaar.

Nabestaanden kunnen na het overlijden besluiten om de uitvaart toch door een andere uitvaartverzorger te laten regelen. Men moet er in dat geval wel rekening mee houden dat de verzekeraar mogelijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom verstandig om altijd eerst even te bellen met de verzekeraar en te vragen welk bedrag er uitgekeerd zal worden als men kiest voor een andere uitvaartondernemer.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering wordt na overlijden een bedrag uitgekeerd welke is overeengekomen in de polis. Dit bedrag kan worden gebruikt om de uitvaart mee te betalen. Het staat nabestaanden geheel vrij om zelf te kiezen wie de uitvaart gaat verzorgen. Het is wel verstandig om direct na overlijden eerst even contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen naar welk bedrag er (maximaal) uitgekeerd wordt en wat de voorwaarden tot uitbetaling zijn. Op die manier weet de familie precies welk budget er beschikbaar is. Dit kan worden meegenomen bij het regelen van de uitvaart om te voorkomen dat nabestaanden in de problemen komen omdat ze de uitvaart niet kunnen betalen.

Kijk voor uitgebreide informatie over uitvaartverzekeringen en de verschillende mogelijkheden/voorwaarden op www.uitvaartverzekering.net.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Overlijden in regio Alkmaar melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206